Sơn La: Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận