Sẵn sàng ủng hộ các hoạt động văn hóa của Hung-ga-ri tại Việt Nam

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận