Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận