Quảng Ninh: HĐND tỉnh thông qua gói kích cầu du lịch 200 tỷ đồng

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận