Nổi bật
5743

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Tuyên Quang ra mắt TCDL

Ngày 24/7/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã có buổi ra mắt và làm việc với TCDL. Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Quốc Hưng cùng các đơn vị chức năng đã tiếp đoàn.