Nổi bật
4231

Ninh Bình tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di sản Tràng An

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, từ đầu năm 2019 đến nay, BQL quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch Ninh Bình) đã tổ chức công tác tuần tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý di sản cho các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân nằm trong vùng di sản.