Phiên họp lần thứ 56 nhóm công tác du lịch APEC: Triển vọng phát triển du lịch trong tương lai.

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận