Phát biểu của Thủ tướng tại lễ ký EVFTA và IPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận