Phấn đấu đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt 4.700 - 5.000 USD

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận