Ở Trường Sơn cũng có ruộng bậc thang của người Cơ Tu

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận