Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận