“Nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người”

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận