Người “khắc” chữ, “dệt” hình trên quạt truyền thống

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận