Ngăn chặn các hình thức lợi dụng du lịch để đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận