Năm 2025, tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch tại các đô thị đạt 100%

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận