Năm 2019, Khánh Hòa phấn đấu đạt doanh thu du lịch 22.500 tỷ đồng

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận