Nổi bật
149

Refill My Bottle cùng khách du lịch bảo vệ môi trường

Refill My Bottle là một hệ thống mạng lưới trạm cấp nước trên bản đồ trực tuyến - gồm café, khu nghỉ dưỡng, bảo tàng hoặc cửa hàng – nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tìm đến và tiếp nước vào bình cá nhân miễn phí hoặc với một mức phí nhỏ. Refill My Bottle kết nối du khách, người dân địa phương, doanh nghiệp có ý thức và hành động trong việc ngăn chặn ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa.