Lễ bàn giao Hệ thống Chiếu sáng Mỹ thuật Kỳ Đài Huế

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận