Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội khóa XIV: Tiếp tục kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận