Kiên Giang phê duyệt đề án mỗi xã một sản phẩm từ giai đoạn 2019-2020 đến năm 2025

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận