Không đưa ra Quốc hội những dự án luật chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận