Ra mắt ứng dụng du lịch Vietnam Go

Vừa qua, tại Cung Triển lãm, Quy hoạch và Hội chợ thành phố Hạ Long, TCDL, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức ra mắt ứng dụng du lịch Việt Nam - VietnamGo.