258

Diễn tập xử lý mất điện trong Tuần lễ cấp cao APEC

Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVN CPC) và Công ty Điện lực Đà Nẵng vừa tổ chức tổng diễn tập xử lý sự cố mất điện trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.