Nghiên cứu biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến Du lịch Đà Nẵng

(DLO) - Vừa qua, tại Đà Nẵng, Văn phòng BCĐ Ứng phó với khí hậu và nước biển dâng TP. Đà Nẵng (CCCO Đa Nang), Viện Chuyển đổi môi trường và Xã hội (ISET) Hoa Kỳ và Sở VHTTDL Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi động nghiên cứu ngành Du lịch với chủ đề “Đánh giá tính đễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch TP. Đà Nẵng”.