Bảo vệ động vật hoang dã qua trò chơi trên máy tính

(DLO)- Nhân Ngày quốc tế về đa dạng sinh học năm 2013, Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) và Báo Khăn Quàng Đỏ công bố hai trò chơi trên máy tính với nội dung kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã, dành cho công chúng, đặc biệt là học sinh trung học cơ sở.

hiv prevention jasonfollas.com hiv aids cure
women cheat husband riaservicesblog.net why women cheat with married men