Tổng cục Du lịch nghe STDe báo cáo về ý tưởng sản phẩm du lịch mới

(DLO) - Vừa qua, tại Hà Nội, Liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững (STDe) đã có buổi báo cáo TCDL về ý tưởng sản phẩm du lịch mới.