263

Diễn đàn công nghệ và năng lượng Việt Nam 2018

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương đã tổ chức “Diễn đàn công nghệ và năng lượng Việt Nam 2018”.