2631

Phát động Danh hiệu Sao Khuê 2019

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam vừa phát động Chương trình Danh hiệu Sao Khuê 2019. Việc nộp hồ sơ cũng được tinh giản, gọn nhẹ hơn thông qua việc nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống đăng ký online qua website http://dangky. danhhieusaokhue.vn.