Vén mây Tà Xùa

Tà Xùa vừa là tên một dãy núi có đỉnh cao nhất là 2.650m, vừa là tên một xã toàn người dân tộc Mông. Có thể tiếp cận Tà Xùa từ phía Sơn La hoặc Yên Bái. Chúng tôi chọn lối đi từ phía huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. Bản Tà Xùa chỉ cách thị trấn huyện  Bắc Yên 15 cây số.