Khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm đạt gần 7,9 triệu lượt: Nhiều giải pháp thu hút khách

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận