Huy động 173 cơ sở lưu trú du lịch tại 25 tỉnh, thành phố phục vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận