Nổi bật
563

Tích cực quảng bá sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2019

Đây là một phần công việc cần triển khai trong thời gian tới mà Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đưa ra tại cuộc họp Ban Tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019 được tổ chức ngày 24/10/2018 tại Hà Nội.