Hơn 30 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận