Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên: Tạo điều kiện tốt nhất cho các phóng viên quốc tế đến tác nghiệp

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận