Nổi bật
2489

Hành trình khám phá Tây Giang (Quảng Nam)

Nhằm tạo điều kiện khảo sát sản phẩm du lịch mới tại huyện Tây Giang và phía Tây tỉnh Quảng Nam, đồng thời tìm kiếm đối tác, kết nối du lịch giữa các địa phương và doanh nghiệp. Sở VHTTDL và huyện Tây Giang tổ chức đoàn Famtrip từ ngày 27 đến 29/7-2016. Đoàn Famtrip gồm 50 đơn vị các doanh nghiệp lữ hành và nhà báo tham dự.