Nổi bật
1747

Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch đã tổ chức hội thảo “Đánh giá năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam”.