Nổi bật
2072

Khảo sát tuyến điểm du lịch tại Long An: Độc đáo nhà cổ Phước Lộc Thọ

Ngày 19/9, kết thúc chương trình khảo sát tuyến điểm du lịch tại ĐBSCL, đoàn công tác báo chí khảo sát tuyến điểm du lịch tại tỉnh Long An.