Nổi bật
1327

Hội thảo giới thiệu thị trường khách du lịch Ấn Độ và Indonesia

Trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra tại Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – ITE HCMC 2015, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội thảo giới thiệu thị trường khách du lịch Ấn Độ và Indonesia.