Nổi bật
1322

Dự án EU hỗ trợ hiệu quả 4 tỉnh Bắc miền Trung

Vừa qua, Dự án EU đã bàn giao kết quả kỹ thuật cho 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Những kết quả đó có thể áp dụng trong công tác quản lý phát triển du lịch bền vững và có trách nhiệm; có thể coi là “bí kíp” trong hoạt động du lịch của các tỉnh.