Nổi bật
8278

Cần có đồng phục cho Hướng dẫn viên

Sau khi Báo Du lịch số 37 ra ngày 10/9/2015, đăng tải bài “Cần có đồng phục cho Hướng dẫn viên’’(HDV) của TS. Nguyễn Minh Phong, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các chuyên gia, doanh nghiệp và bạn đọc. Kể từ số báo này, chúng tôi sẽ đăng tải các ý kiến tham góp về đồng phục HDV nhằm hướng tới sự hoàn thiện cho hoạt động du lịch.