Hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận