Hải Phòng mong muốn tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận