Hải Phòng: Sở Du lịch đề nghị đình chỉ hoạt động của tàu Hoàng Phương chở khách Úc

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận