Hà Giang: điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Văn

Các tin khác

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Mã xác nhận