267

Đồng Tháp: 6 tháng đầu năm, tổng thu du lịch ước đạt 300 tỷ đồng

Từ đầu năm 2020 đến nay, Du lịch Đồng Tháp ước đón 1,2 triệu lượt khách, giảm 40,18% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 50.000 khách quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt 300 tỷ đồng, giảm 42,41% so với cùng kỳ năm 2019.