Nổi bật
1825

Hội An hưởng ứng Giờ Trái đất

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương tham gia chiến dịch Giờ Trái đất từ năm đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2009. Năm 2017, với chủ đề “Tắt đèn bật tương lai”, sự kiện không chỉ nhắc nhở chúng ta tiết kiệm năng lượng mà còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn, đó là chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Với mỗi hành động nhỏ chúng ta làm hôm nay sẽ mang đến những hiệu quả to lớn cho tương lai sau này.