Sức trẻ ở một doanh nhân

Với sức trẻ 8X, bằng ý chí và nghị lực, Giám đốc Khách sạn Phương Đông Hà Nội Phạm Tiến Dũng đã từng bước khẳng định và tạo dựng thương hiệu của mình, trên khu vực phố cổ  Hà Nội.