1782

EU đã tài trợ hơn 20 triệu Euro cho hoạt động đào tạo du lịch

Thông tin trên được đưa ra trong buổi tọa đàm phối hợp các nhà tài trợ cho ngành Du lịch Việt Nam ngày 28/1 tại Hà Nội, với sự hiện diện của đại diện mười nhà tài trợ quốc tế. Đây là hoạt động do Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (Dự án EU-ESRT, do Liên minh châu Âu tài trợ) khởi xướng với vai trò là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật giúp Tổng cục Du lịch.

 • Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh: Dấu ấn chặng đường 40 năm

  26/01/2016

  Năm 1976, Trường Nghiệp vụ được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ văn hóa. Sau nhiều lần đổi tên, ngày 23 tháng 6 năm 2005, Trường chính thức được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 • Xúc tiến du lịch “bà đỡ” trong hoạt động du lịch

  26/01/2016

  Xúc tiến du lịch là khai phá thị trường mới hay dọn đường cho một sản phẩm, dịch vụ mới vào thị trường hiện có. Nói một cách nôm na, nó xây dựng “đường băng” cho chiếc “máy bay du lịch” cất cánh. Vì là công việc tiên phong, thách thức luôn rất cao.

 • Dự án EU hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam

  26/01/2016

  Từ năm 2011 đến nay Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ cho du lịch Việt Nam (gọi tắt là Dự án EU) đã được tích cực triển khai nhằm đạt mục tiêu chung là: đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành Du lịch Việt Nam nhằm tăng cường tính cạnh tranh và góp phần thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội của đất nước

 • Trường Đại học Hồng Đức

  26/01/2016

  Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ; là một trường đại học công lập, đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường có nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 • Tin tưởng con đường đã chọn và theo đuổi mục tiêu đến cùng

  26/01/2016

  Năm 2015, Bến Thành Tourist có sự chuyển mình khá mạnh mẽ, thuận lợi và thách thức đan xen nhau. Cùng với việc chuyển đổi thành Công ty cổ phần đồng thời là việc tổ chức, tái cấu trúc bộ máy, tái cấu trúc các danh mục đầu tư, sắp xếp nguồn vốn, phát triển thị trường, phát triển mạng lưới phân phối và chuỗi văn phòng du lịch trên cả nước.