2352

Khách Trung Quốc đến Nha Trang: Mừng - Lo, kỳ 1

Khách Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa từ vị trí thứ 5 vào cuối năm 2014 nay đã vọt lên thứ nhất. Hiện mỗi ngày có khoảng 10 chuyến bay thẳng đưa khách từ Trung Quốc đến Khánh Hòa.