1293

Thanh hóa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức về du lịch.

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2015 – Thanh Hóa, ngày 25.6, tại thị xã Sầm Sơn ( Thanh Hóa), Sở Nội vụ Thanh Hóa, UBND thị xã Sầm Sơn và Báo Du Lịch phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng về quản lý nguồn nhân lực, tuyên truyền, quảng bá du lịch Thanh Hóa nhân năm du lịch quốc gia Thanh Hóa 2015.