1328

Chiếc nôi đào tạo nguồn nhân lực

15 năm xây dựng và trưởng thành, nhưng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế xứng đáng là chiếc nôi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ ngành Du lịch miền Trung - Tây Nguyên.

 • Du lịch- Động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội

  07/07/2015

  Năm 2015, ngành Du lịch Việt Nam đã trải qua lịch sử 55 năm trưởng thành và phát triển. Trong quãng thời gian đó đã ghi nhận nhiều bước thăng trầm của ngành gắn với bối cảnh phát triển chung của đất nước. Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của ngành Du lịch đã góp phần mang lại một số thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đưa Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch ngày càng được nhiều du khách quốc tế biết đến.

  late pregnancy termination abortions nyc abortions nyc

 • Nhìn lại để vững bước

  07/07/2015

  Năm 2015, ngành Du lịch Việt Nam kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (09/7/1960 – 09/7/2015).Đây là sự kiện và dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành, nhất là trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

 • Hợp tác quốc tế góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch

  07/07/2015

  Du lịch là một ngành kinh tế đối ngoại, một kênh ngoại giao nhân dân hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh tích cực của du lịch nói riêng và Việt Nam nói chung trong khu vực và thế giới.

 • Xác định thị trường khách du lịch quốc tế, một yếu tố quan trọng phát triển du lịch Việt Nam

  06/07/2015

  Xác định thị trường khách du lịch quốc tế có thể hiểu theo hai hướng. Thứ nhất là phân đoạn thị trường, nghĩa là nhóm các thị trường (quốc gia, lãnh thổ, vùng hay châu lục) hay các khách du lịch quốc tế có chung đặc điểm và có sự khác biệt hẳn so với các thị trường hay các khách du lịch khác.

  hiv prevention picture of hiv hiv aids cure

 • Lưu trú của du lịch Việt Nam phát triển theo hướng nâng cao chất lượng văn minh, hiện đại

  06/07/2015

  Ngành Du lịch Việt Nam đã trải qua 55 năm trưởng thành, phát triển. Đó là một quãng thời gian không dài song Du lịch Việt Nam đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, thể hiện vai trò của một trong những ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao.