29

Du lịch cho người khuyết tật: Để “không ai bị bỏ lại phía sau"

Một lối đi được xây dựng riêng cho xe lăn nhưng độ dốc quá cao khiến xe lăn khó di chuyển, nhà vệ sinh có biểu tượng tiếp cận nhưng cánh cửa hẹp khiến người dùng xe lăn không thể vào… Đó là những ví dụ điển hình cho việc tiếp cận của người khuyết tật (NKT) còn gặp nhiều khó khăn.