331

Hội đàm du lịch Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) đã tổ chức Chương trình hội thảo và hội đàm giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản.